HISTÓRIA

Daniel Michaelli

Daniel Michaelli

MICHAELLI, Daniel

dramaturg, herec, scenárista, režisér a šéfredaktor literárno-dramatického vysielania

Dátum narodenia: 23. 5. 1929 Martin

Dátum úmrtia: 7. 11. 1980 Martin

Životopis

Narodil sa 23. mája 1929 v Martine. Vyrastal v prajnej rodinnej atmosfére, jeho rodičia sa veľmi aktívne venovali ochotníckemu divadlu. Táto skutočnosť evidentne ovplyvnila Daniela Michaelliho na celý život.

Po maturite na gymnáziu v Martine vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského spolu so získaním doktorátu. Jeho pôsobiskom po skončení štúdia bola Katedra divadelných vied Vysokej školy múzických umení, kde v rokoch 1952 až 1957 pôsobil ako pedagóg a vedúci katedry.

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Bratislavské televízne pondelky

Novovzniknutá Slovenská televízia ho v roku 1958 zlákala do radov svojich zamestnancov. Začínal ako dramaturg, no veľmi skoro zaujal miesto vedúceho literárno-dramatického vysielania. A práve z tohto postu sa mierou vrchovatou zaslúžil o vznik a rozvoj unikátneho fenoménu, ktorý história pozná ako „bratislavské televízne pondelky“.

Popri hlavnom zamestnaní však bol Daniel Michaelli obsadzovaný aj ako filmový či televízny herec. Začínal v roku 1958 vo filme Štastie príde v nedeľu, mohli sme ho vidieť aj vo filme Majster kat v roku 1966, ale diváci si ho spájajú najmä s významnými postavami v televíznych seriáloch, napríklad Sám vojak v poli, Parížski mohykáni, Vivat, Beňovský!, Miesto v dome, ale hlavne s titulnou postavou v trojdielnom televíznom filme Louis Pasteur.

Vrátil sa aj k pedagogickej činnosti. Na konci 60. rokov 20. storočia sa maximálne zaslúžil o vznik Katedry filmovej a televíznej tvorby na Divadelnej fakulte VŠMU a v rokoch 1969 až 1973 bol jej vedúcim.

Daniel Michaelli zanechal nezmazateľnú stopu v histórii Československej i Slovenskej televízie. Nestihol uskutočniť všetky svoje smelé plány a vízie, pretože jeho šľachetné srdce predčasne dotĺklo vo veku 51 rokov na služobnej ceste v Martine 7. novembra 1980.