HISTÓRIA

Helena Krčméryová

Helena Krčméryová

KRČMÉRYOVÁ, Hela, rod. KARLOVSKÁ

rozhlasová autorka, herečka a spisovateľka

Dátum narodenia: 9. 3. 1902 Príbovce

Dátum úmrtia: 27. 6. 1970 Bratislava

Manžel KRČMÉRY, Štefan – spisovateľ, literárny vedec a kritik (1892 -- 1955),

Dcéra KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ, Jela – operná speváčka, libretistka, prekladateľka (1924-2021)

Syn KRČMÉRY, Ivan – novinár a prekladateľ (1921 –1997)

Vnuci KRČMÉRY, Tomáš – výtvarník, knižný ilustrátor (1950), ČERTÍKOVÁ, Helena – rozhlasová hlasová pedagogička (1952), VRTEĽ, Ladislav – heraldik, historik, archivár (1953)

Životopis

Študovala na obchodnej škole v Martine (1916 – 1917), na dievčenskej škole v Reichenau v Rakúsku (1917 – 1920) a dejiny umenia na Sorbonne v Paríži (1920 – 1921).


Autorka rozprávok

Počas rokov 1935 – 1941 pracovala v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Potom pôsobila v rokoch 1941 – 1953 v Slovenskom, resp. Čs. rozhlase na Slovensku. Potom žila na dôchodku v Bratislave a venovala sa literárnej činnosti, pričom prekladala aj titulky k filmom, najmä nemeckým.

Písala scénky a rozprávkové hry pre rozhlas, aj monologické rozprávky (ľudové i vlastné). Tie následne pod pseudonymom teta Hela aj interpretovala dokonalým umeleckým prednesom. Rozprávky potom vydala aj knižne pod názvom Teta Hela rozpráva (1948).

Napísala memoárovú knihu Puknuté husle (1967) o manželovi Š. Krčmérym. Spomienkami prispela do zborníkov o P. O. Hviezdoslavovi, M. Kukučínovi a L. Nádašim-Jégém. V rozhlase a v časopisoch (Slovenka, Živena) uverejňovala cestopisné črty a články.