HISTÓRIA RTVS

Hilda Michalíková

Hilda Michalíková

MICHALÍKOVÁ, Hilda

televízna hlásateľka, herečka

Dátum narodenia: 11.6.1930, Bratislava

Životopis

Po ukončení základného vzdelania a maturite na gymnáziu, pokračovala v štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v odbore hra na klavír.

Štúdium úspešne ukončila 30.6.1951 a kontinuálne pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu na Vysokej škole múzických umení. Nie však v hudobnom smere, ale štúdiom herectva, ktoré úspešne ukončila v roku 1955.


Vyhrala konkurz na hlásateľku

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V období rokov 1955 – 1960 sa naplno venovala hereckému povolaniu v Armádnom divadle v Martine. V roku 1956 zúčastnila konkurzu na televíznu hlásateľku.

Tento konkurz vyhrala a od roku 1956 sa stala Hilda Michalíková prvou slovenskou televíznou hlásateľkou. Ako hlásateľka externe spolupracovala s Televíznym štúdiom Bratislava do roku 1960.

V tom období nechcela pracovať v Slovenskej televízii ako interná hlásateľka, preto v rokoch 1960 – 1962 pracovala v slobodnom povolaní ako herečka.

V roku 1962 vzniklo v Bratislave Divadlo poézie. Hilda Michalíková bola od septembra roku 1962 jeho kmeňovou herečkou a špičkovou recitátorkou až do roku 1971.

Na prvú televíznu hlásateľku sme si zaspomínali aj vo vysielaní Rádia Regina Západ, ktoré si môžete vypočuť aj v našom archíve.


Pôsobila v Československom rozhlase

Prvá slovenská televízna hlásateľka Hilda Michalíková Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V roku 1971 nastúpila do zamestnania do v Československom rozhlase Bratislava ako režisérka útvaru Slovesná umelecká realizácia, kde pôsobila do roku 1972.

Vianoce v roku 1972 už Hilda Michalíková slávila v službách Slovenskej televízie Bratislava, kam nastúpila ako dramaturgička pre oblasť poézie, najmä relácií Nedeľná chvíľka poézie a Stretnutie s poéziou.

V niekoľkých reláciách sa objavila aj ako recitátorka a moderátorka. Neskôr sa stala vedúcou Tvorivej skupiny literárnych programov Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania.

V tejto funkcii sa zaslúžila o pravidelné uvádzanie poézie na televíznych obrazovkách a jej popularizáciu.

V roku 1990 ukončila Hilda Michalíková zamestnanie v Slovenskej televízii odchodom do dôchodku.