HISTÓRIA

Jozef Lenhart

Jozef Lenhart

LENHART, Jozef

redaktor, umenovedec, redaktor, dramatik

Dátum narodenia: 4. 12. 1950 Jalovec, okr. Prievidza

Otec LENHART, Jozef – umelecký rezbár (1920 – 2010)

Životopis

Absolvoval štúdium vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1976).

Pôvodne pracoval ako reštaurátor a venoval sa ochrane pamiatok.

V Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1996 – 2006. Ako redaktor redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky pripravoval čítanie na pokračovanie z oblasti literatúry faktu, rozhlasové dokumenty, cyklické relácie Odkazy a autorsky Impulzy. Pripravoval aj reláciu Autor na dnes (Guy de Maupassant, Emile Zola, Pavol Dobšinský, Emily Brontëová, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Ľudovít Kubáni, Jonáš Záborský).

Bol mimoriadne tvorivo aktívny, v tvorbe uplatňoval svoje hlboké vzdelanie, precízne narábal s faktami, mal hlboký rozhlasový cit pri realizácii, vedel invenčne vyšperkovať zvukovo rozhlasové dokumenty. Autor početných rozhlasových hier, rozhlasových rozprávok a rozhlasových dokumentov.

V roku 2006 musel z rozhlasu nedobrovoľne odísť.

Pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva (2006 – 2008), potom pracoval v Ústredí ľudovej umeleckej výroby.

Z autorskej tvorby: rozhlasové hry: Dom pre holuba (1990), Spolok klobúkových dám (1992), Smrť slávikov (1993), Mačací zámok (1996), Exit (2003, odvysielal ju aj Poľský rozhlas), Netopiere a iné lietajúce myši (2004), rozhlasové dokumenty: Pieseň pre božieho syna (1996), Obchod so spomienkami (1997), Učiteľka na voze (1997), Sochár odchádzajúceho času (1998), Žena s lúčnym menom alebo Sto rokov života (1999), Hovoriaci stroj (2003), Tí, čo nám priniesli písmo (2008), Tvorca českej gramatiky, rozhlasové rozprávky: Jozef Cíger Hronský: Rybenka (1995), Povesť o prešporskom Rolandovi (1991), Zlatý chlieb (2000).

Niektoré jeho rozhlasové hry odvysielal Český rozhlas.

Napísal scenár k televíznemu filmu Zlatý chlieb (2000) a libreto k muzikálu Bonviván o Františkovi Krištofovi Veselom (2023). Je aj autorom divadelných hier Amoriáda alebo Slovenský dekameron a Frau Mozart.

Jeho rozhlasový dokument Žena s lúčnym menom alebo Sto rokov života reprezentoval Slovenský rozhlas na PRIX ITALIA (1999).

Knižne vydal zbierku povestí Čierne zlato (2012) a román Legenda o Cinke Panne (2014).

Nositeľ Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia (2015).