HISTÓRIA

Július Farkaš

Július Farkaš

FARKAŠ, Július

redaktor, dramatik, šéfredaktor

Dátum narodenia: 22. 11. 1923 Ratkovské Bystré, okr. Revúca

Dátum úmrtia: 23. 10. 2012

Brat FARKAŠ, Ladislav – herec (1927), dcéra KACEROVÁ, Katarína, rod. FARKAŠOVÁ – redaktorka (1959 – 2015).

Životopis

Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr., 1950).

V Československom rozhlase v Bratislave pracoval v rokoch 1953 – 1985. Najprv ako dramaturg (1953 – 1956), potom vedúci redaktor Pionierskej redakcie (1956 – 1961).

Následne prešiel do funkcie zástupcu šéfredaktora Hlavnej redakcie pre deti a mládež (1961 – 1969).

Ďalej pôsobil ako šéfredaktor Hlavnej redakcie výchovy a vzdelávania (1969 – 1972) a šéfredaktor regionálneho a národnostného vysielania (1972 – 1985). Po roku 1985 na dôchodku, naďalej spolupracoval s Čs. rozhlasom.


Autor dramatizácií rozprávok

Presadzoval nové typy relácií a moderné formy rozhlasovej tvorby. Zaslúžil sa o rozvoj rozhlasových hier pre mládež v 50. rokoch minulého storočia.

Napísal pôvodnú rozhlasovú hru Poštárska rapsódia (1976).

V autorskej tvorbe sa zameriaval najmä na dramatizácie slovenských a zahraničných ľudových i moderných rozprávok – Zakliata hora (1954), Rozprávka o zvone (1960), Tri holúbky (1962), Janko Hraško (1966), Železník (1969), Sedem Simeonov (1977), Oheň na vrchu (1981), Aladín a čarodejná lampa (1982), Popolvár, najväčší na svete (1984), Lomidrevo (1985), Traja zhavranelí bratia (1986), Zlatá kačička (1988), Thésseus (1988), Krištáľové srdce (1991).

Dramatizoval aj prózy slovenských a zahraničných autorov: Jozef Gregor-Tajovský: Prvé hodinky (1954), Alphonse Daudet: Tartarin z Tarasconu (1956), Martin Kukučín: Mladé letá (1956), Terézia Vansová: Danko a Janko (1963), Martin Rázus: Maroško (1965), Jozef Cíger-Hronský: Sokoliar Tomáš (1967), Jozef Horák: Gajdoš z Hudcovho vrchu (1980), Martin Rázus: Maroško študuje (1989), Astrid Lindgrenová: Pipi sa predstavuje.