HISTÓRIA

Ladislav Sára

Ladislav Sára

SÁRA, Ladislav

hlásateľ Slobodného slovenského vysielača, ochotník

Dátum narodenia: 9. 2. 1913 Podbrezová-Lopej, okr. Brezno

Dátum úmrtia: 19. 2. 1945 Melk, Rakúsko

Symbolický hrob má na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici

Životopis

Začal študovať na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, štúdium dokončil na učiteľskom ústave v Lučenci (1933). Neskôr v Banskej Bystrici získal kvalifikáciu aj na vyučovanie na meštianskych školách.

Pôvodne učiteľ na ľudových školách (Zemplínskej Hradište, Trebišov), potom na meštianskej škole v Brezne (1937 – 1939).

Na Vyššej priemyselnej škole v Banskej Bystrici učil slovenčinu, zemepis a dejepis (1939 – 1944), zároveň bol aj herec a dramaturg ochotníckeho Mestského divadelného združenia v Banskej Bystrici.

Do repertoáru zaraďoval hry kritické voči režimu (M. Rázusová-Martáková: Jánošík, Peter Zvon: Tanec nad plačom).


Prvý hlásateľ Slobodného vysielača

Počas SNP bol prvým hlásateľom Slobodného slovenského vysielača, predniesol prvé výzvy vedúcich organizátorov Povstania. Mnohé výzvy a správy sám koncipoval, vystúpenia zakončoval štvorverším básne Sama Chalupku Mor ho!, ktoré sa stalo mottom povstaleckého vysielania.

Pôsobil na Povereníctve SNR pre školstvo a osvetu, redigoval nástenné Ľudové noviny. 31. októbra 1944 ho zajali nemecké vojská v Starých Horách. Bol väznený v Banskej Bystrici a Bratislave. Zahynul pri nálete amerických stíhačiek na transport väzňov do Nemecka pri Melku.

Viac sa o rozhlasovom hlásateľovi dozviete z nášho archívu vysielania Rádia Regina Západ, v ktorom sme si v roku 2020 pripomenuli 75 rokov od jeho smrti.

Vyznamenaný in memoriam Čs. vojnovým krížom 1939 (1945), Štátnou cenou v odbore rozhlas (1947), Radom SNP I. stupňa (1952). Na jeho počesť sa organizuje súťaž mladých rozhlasových moderátorov Sárova Bystrica. Pomenované je po ňom Gymnázium Ladislava Sáru v Bratislave.