HISTÓRIA

Ladislav Staroň

Ladislav Staroň

STAROŇ, Ladislav

rozhlasový redaktor a autor, ochotnícky herec a režisér

Dátum narodenia: 7. 9. 1934 Harichovce, okr. Spišská Nová Ves

Dátum úmrtia: 3. 5. 2023 Bratislava

Životopis

Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (1957) a neskôr popri zamestnaní aj štúdium divadelnej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1969).

Pôvodne učiteľ v Spišskej Novej Vsi a Gelnici (1957 – 1962), neskôr osvetový pracovník v Spišskej Novej Vsi (1962 – 1967). Od roku 1967 až do odchodu do dôchodku pracovník Československého, resp. Slovenského rozhlasu v Bratislave, najprv redaktor v Redakcii zábavných žánrov, potom sekretár Hlavnej redakcie literárno-dramatickej, aj jej šéfredaktor (1991 – 1994). Krátko pôsobil aj ako redaktor Literárnej redakcie, potom ako poradca ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu Jána Tužinského (1995 – 1997), dramaturg rozhlasových hier.


Autor rozhlasových hier

Ako redaktor Redakcie zábavných žánrov pripravoval verejné nahrávky humoristických relácií, napr. ZROD (Zábavný rozhlasový otáznik dedine).

Autor rozhlasových hier:

  • Dýchať srdcom (1981)
  • Nepokojná jeseň (1983)

Autor životopisných dramatických pásiem:

  • Ján Palárik
  • Martin Kukučín
  • Jozef Miloslav Hurban
  • Cervantes
  • Uctievač múz - o Alojzovi Kramárovi
  • Július Barč-Ivan a i.

Bol tiež spoluautorom rozhlasového seriálu Čo nového, Bielikovci? Pripravil aj rozhlasový dokument o tvorbe Jána Soloviča Som rád, že som bol pri tom.

Ako sekretár Hlavnej redakcie literárno-dramatickej organizoval Festival pôvodnej rozhlasovej hry a medzinárodného festivalu rozhlasových hier Biela holubica. Bol garant aj rozhlasovej súťaže o najlepšie relácie v roku Žatva rozhlasovej tvorby.

Bol porotca medzinárodného rozhlasového festivalu PRIX ITALIA v kategórii rozhlasových hier.

Prispieval do novín a časopisov článkami o rozhlasovej problematike (Rozhlas, Ľud, Pravda, Nové slovo, Filmová revue).

V mladosti pôsobil ako herec a režisér ochotníckeho súboru v rodných Harichovciach, potom člen Divadelného súboru Hviezdoslav v Spišskej Novej Vsi (1964 – 1967).