HISTÓRIA

Peter Hrnčiar

Peter Hrnčiar

HRNČIAR, Peter

redaktor, dramaturg, vedúci redaktor

Dátum narodenia: 4. 5. 1928 Halič, okr. Lučenec

Dátum úmrtia: 8. 11. 1980 Bratislava

Životopis

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1947 – 1951) a zároveň aj Odborný divadelný kurz Novej scény.

Pôvodne bol učiteľ na hospodárskej škole v Lučenci (1950 – 1952).

V Československom rozhlase pracoval v rokoch 1952 – 1974, najprv ako redaktor v košickom štúdiu (1952 – 1953), potom ako dramaturg v Bratislave (1953 – 1960), redaktor redakcie humoru a satiry (1960 – 1964), vedúci redakcie humoru a satiry (1964 – 1974).

Ako dramaturg pripravoval do vysielania pôvodné rozhlasové hry (Ján Dohňanský: Úklad a matka, 1956; Viktor Egri: Manželstvo, 1956; Jolana Uličianska: Zlatý most;), upravoval nahrávky divadelných predstavení (Ion Luca Caragiale: Stratený list, 1954), adaptácie divadelných hier (Fridrich Schiller: Úklady a láska, 1958).

Ako redaktor humoru a satiry pripravoval verejné nahrávky, ktoré často aj uvádzal, silvestrovské vysielania, koprodukčné nahrávky zábavných relácií štátov OIRT, založil vtedy obľúbené a počúvané relácie Panoráma (1963 – 1975), Rozkvity na vlne 17 – 67 (1966 – 1967), Zrod (1968 – 1972), Letokruhy (1972 – 1974). S Tamarou Chlebovou vysielal naživo kvízovú telefonickú hru o remeslách Kto je lepší? (1972 – 1974). Mal podstatný podiel na vysielaní koprodukčných zábavných relácií Panoráma zdraví Panorámu (s berlínskym rozhlasom, 1972), Zlatý kotilión (s varšavským rozhlasom, 1972), Interrádio-show (s budapeštianskym rozhlasom, 1972 a 1975). Pričinil sa aj o spoluprácu humoristickej dvojice Olda Hlaváčka a Ivana Krajíčka.

Po odchode z rozhlasu v roku 1974 sa stal šéfredaktorom Hlavnej redakcie zábavných programov Československej televízie v Bratislave (1974 – 1980), kde zužitkoval skúsenosti z rozhlasovej práce pri tvorbe zábavných Etapa 25, Etapa 50.