HISTÓRIA

Vladimír Bágeľ

Vladimír Bágeľ

BÁGEĽ, Vladimír

redaktor, šéfredaktor, autor

Dátum narodenia: 6. 11. 1908 Blatnica, okr. Martin

Dátum úmrtia: 13. 6. 1974 Bratislava

Životopis

Zmaturoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici (1928) a absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1960).

Pôvodne učiteľ na ľudových školách v Malom Ruskove, Dobrej Nive a v Hornej Lehote (1930 – 1945).

V rokoch 1945 – 1974 pracovník Slovenského, resp. Československého rozhlasu. Najprv pôsobil ako redaktor, neskôr ako vedúci pracovník mládežníckeho vysielania (1948 – 1953).

Následne už zastával funkciu hlavného redaktora Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež (1953 – 1969) a v rokoch 1969 – 1974 sa dostal na pozíciu vedúceho redakcie a zástupcu šéfredaktora Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež.

Podieľal sa na vysielaní relácie Na modrej vlne. Bol autorom relácií Deti a svet, rozhlasových pásiem a dramatizácií románov zo svetovej literatúry (Hans Christian Andersen: Snehová kráľovná, 1954; Arkadij Gajdar: Timur a jeho družina, 1958; Herman Melville a Jack London: Veľké dobrodružstvá malého teriéra, 1969).

Napísal teoretickú prácu Projekt sústavy výchovy a vzdelávania v rozhlase (1967) a kapitolu o dejinách rozhlasového vysielania v publikácii Slovensko, Kultúra 2. časť (1980).

Nositeľ vyznamenaní Rad SNP II. triedy (1947), Za vynikajúcu prácu (1960).