HISTÓRIA

Vladimír Holan

Vladimír Holan

HOLAN, Vladimír

dramaturg, vedúci dramaturg, programový riaditeľ, autor

Dátum narodenia: 29. 3. 1944 Bratislava

Manželka Zelenková, Mária – odborná redaktorka Metodicko-výskumného kabinetu.

Životopis

Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1969).

V Československom rozhlase na Slovensku, resp. Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1969 – 2006 ako dramaturg rozhlasových hier (1969 – 1988), vedúci dramaturg (1989 – 1994 a 1988 – 2006) a programový riaditeľ (1994 – 1998).

Ako dramaturg pripravil do vysielania cca 300 pôvodných rozhlasových hier, dramatizácií, úprav a prekladov. Za viaceré bol odmenený, napr. na Festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v roku 1977 získal Hlavnú cenu za hru Petra Kováčika Viadukt.

V roku 1987 získal Hlavnú cenu za hru Františka Obžeru ...už len dve desatiny a v roku 2003 Hlavnú cenu a Cenu mesta Bojnice za hru Jána Štepitu Muž na teplej žule. Je tiež držiteľom Výročnej ceny Literárneho fondu (2001).


Spolupráca s BBC

Je autorom viacerých dramatizácií (napr. dramatizácia poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode – 1. cena v Žatve SRo za rok 2000) a pôvodných rozhlasových hier O Jakubovi (1984), Prelúdiá (1. cena v Žatve SRo za rok 2002 a prémia Literárneho fondu za literárnu tvorbu v roku 2002), Hájnikova žena podľa Michala Čajku (2003), autor rozprávkových hier Labakan (1985), Zlatá ratolesť (1987), Babiola (1987), Lietajúci kaštieľ (1989).

Ako programový riaditeľ nadviazal programovú spoluprácu s BBC, zaviedol do praxe SRo princípy verejnoprávneho vysielania. Namiesto komentárov preberaných z denníkov sa začala vysielať moderovaná diskusná relácia Sobotné dialógy.

Zaviedol aj Radu redaktorov a celkovo sa snažil pretransformovať SRo na verejnoprávne vysielanie. V tom období SRo dosiahol najvyššiu počúvanosť po roku 1989 a najvyššiu dôveryhodnosť zo všetkých inštitúcií Slovenskej republiky.

V roku 2006 musel nedobrovoľne zo SRo odísť. Po odchode z rozhlasu bol dve funkčné obdobia členom Rady pre vysielanie a retransmisiu (2007- 2019).