Úvod Novinky Tipy z programu
140 rokov od narodenia Štefánika: Sedem dokumentov na Trojke
140 rokov od narodenia Štefánika: Sedem dokumentov na Trojke

140 rokov od narodenia Štefánika: Sedem dokumentov na Trojke

Vo štvrtok vysielame čiernobiely film z roku 1968 s názvom Kto bol M.R.Štefánik?.

Televízna Trojka sa pripája k oslave 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika hneď niekoľkými dokumentami. Každý deň v týždni od 20. do 26. júla uvedie jeden zo starších, archívnych dokumentárnych filmov, ktoré predstavia dôležité udalosti a hlavné črty Štefánikovej osobnosti a činnosti vždy z iného uhla pohľadu - a vždy v kontexte inej historickej doby ich vzniku.

  • V pondelok 20. júla o 9:35 to bude dokument Milan Rastislav Štefánik, v ktorom predstaví Štefánika ako astronóma, vedca, vojaka, brigádneho generála, významného predstaviteľa československého odboja, legionára, diplomata a politika.
  • V utorok 21. júla o 9:20 prinesie dokument Milan Rastislav Štefánik pohľad na jeho životnú cestu a sústredí sa na udalosti a okolnosti, ktoré Štefánika formovali. Vo filme sa objavia aj autentické zábery z udalostí, ku ktorým došlo 28. - 30. októbra 1918 v ČSR.
  • Dokument Milan Rastislav Štefánik odvysielaný v stredu 22. júla o 9:25 sa zameriava na Štefánikove študentské časy, problematiku zahraničného odboja a pôsobenie československých légií.
  • Vo štvrtok 23. júla o 9:15 ponúkne Trojka divákom čiernobiely publicisticko-dokumentárny film z cyklu Lastovička z roku 1968 s názvom Kto bol M.R.Štefánik?, ktorý sa zaoberá najmä bádateľsko- cestovateľským obdobím jeho života, ale aj jeho snahou o vytvorenie samostatného Československého štátu.
  • V piatok 24. júla o 9:25 to bude kratší dokument História pamätnej tabule zameraný na mohylu na mieste tragédie, v Ivanke pri Dunaji.
  • V sobotu 25. júla o 10:55 ponúkne štúdiovú besedu z roku 1991 o M.R. Štefánikovi, v ktorej okrem názorov historikov zaznejú aj spomienky jeho synovca Pavla Štefánika.
  • V nedeľu 26. júla o 11:00 prinesie Trojka divákom novší dokument Štefánik à la Polynézia, ktorý sa bude niesť v znamení slovenskej expedície v zložení Miroslav Musil, František Kelle a členov výrobného štábu, ktorí sa po desaťročiach vybrali na miesta, ktoré kedysi navštívil práve slovenský cestovateľ, astronóm, vyslanec a vedec Milan Rastislav Štefánik.

Živé vysielanie ??:??

Televízia