EURO 2020
EURO 2020
Úvod Novinky Tipy z programu
RTVS si vo vysielaní pripomenie 200. výročie nezávislosti Grécka
RTVS si vo vysielaní pripomenie 200. výročie nezávislosti Grécka

RTVS si vo vysielaní pripomenie 200. výročie nezávislosti Grécka

Program venovaný nezávislosti známej európskej krajiny je pripravený v televízii aj rozhlase.

RTVS v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Grécku, pripravila pri príležitosti 200. výročia nezávislosti Grécka pre svojich poslucháčov a divákov sériu špeciálnych televíznych a rozhlasových relácií.

V týždni od 22. do 28. marca prinesie RTVS divákom a poslucháčom množstvo zaujímavých rozhovorov, čítaní, adaptácii divadelných hier a dokumentov venovaných Grécku a gréckej kultúre.

„Grécko pred 200 rokmi začalo písať históriu novodobej štátnosti. Som úprimne rada, že RTVS sa pripojila k celonárodnému projektu osláv Greece 2021 a do svojho vysielania zaradila monotematický týždeň venovaný Grécku, ktorý symbolicky vyvrcholí 25.3.2021, v deň štátneho sviatku. RTVS sa tak stala súčasťou medzinárodného kalendára aktivít a podujatí organizovaných po celom svete pri príležitosti veľkolepých osláv," hovorí mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Helénskej republike Iveta Hricová.

„Ideál demokracie, túžba po slobode a občianska spolupatričnosť nestratili nič na svojej aktuálnosti ani dnes. V rámci monotematického týždňa si pripomenieme nielen históriu krajiny a ľudí, ale aj nové trendy, politické príp. aj morálne dilemy, pred ktorými bude Grécko v budúcnosti stáť," dodáva veľvyslankyňa.

Rádio Slovensko

Vo štvrtok 25.3.2021, v deň 200. výročia nezávislosti Grécka privítajú moderátori relácie Dobré ráno, Slovensko veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Grécku so sídlom v Aténach, pani Ivetu Hricovú, ktorá priblíži okolnosti výročia, priebeh osláv ako aj pripravované sprievodné podujatia.

V priebehu nasledujúcich týždňov Rádio Slovensko priblíži výročie vo svojich reláciách prostredníctvom hostí, ako historik prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. alebo honorárny konzul Grécka na Slovensku prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. V apríli bude 200. výročiu nezávislosti Grécka venovaný jeden z cyklov Príbeh na týždeň.

Rádio Devín

Rádio Devín od pondelka 22. do piatku 26. marca vždy o 22.30 h ponúkne poslucháčom čítanie z Homérovho Ílliasu v interpretácii herca Slovenského národného divadla Dušana Jamricha, ktorý vznikol v rámci dlhodobého cyklu Parnas. Cyklus redakčne pripravila Táňa Kusá a súvislosti diela predstavia historici prof. Daniel Škoviera a doc. Pavol Valachovič. Relácia Ars litera, ktorú odvysiela Rádio Devín 24. marca o 17.00 h, bude venovaná gréckym dejinám a zameria sa na Platónove Dialógy, Herodotove Dejiny a do tretice ponúkne portrét univerzitného profesora klasickej filológie Júlisa Špaňára. Rádio Devín v priebehu týždňa ponúkne tri rozhlasové adaptácie diel gréckej drámy.

V stredu 24. marca o 21.30 h Aischylove Skrotenie fúrií v hlavných úlohách s Emilom Horváthom, Evou Rysovou a Zdenou Studenkovou, v piatok 26. marca o 21.30 h Aristovanovu Lysistratu v hlavných úlohách s Idou Rapaičovou, Emíliou Vášáryovou a Božidarou Turzonovovou a ponuku rozhlasových hier uzavrie v nedeľu o 21.00 h Aischylov Agamemnón v hlavných úlohách s Idou Rapaičovou, Ladislavom Chudíkom, Pavlom Mikulíkom a Ľubom Romanom.

V rámci popoludňajšieho vysielania od pondelka do štvrtka o 15.50 h v rámci relácie Verše sa poslucháči môžu tešiť Týždeň gréckych mýtov, v ktorom postupne odznejú mýty Kronos a Zeus, Pygmalion, Midasovo zlato, Pandorina skrinka. V stredu 24. marca o 20.00 h. uvedie Rádio Devín špeciál relácie Kritikon na tému Grécka kultúra. Hosťami relácie budú filozof Andrej Kalaš, historik Maroš Melichárek, teatrológ Miron Pukan a kunsthistorik Rastislav Rusnák, moderuje Hana Rodová.

Dvojka

Televízna Dvojka ponúkne divákom 24. marca o 20.10 h reprízu dokumentu Divoké Grécko - Pohľad pre bohov. Grécko je krajinou jedinečných kontrastov. Žije tu množstvo zvierat, ktoré sa z iných častí Európy už vytratili. Je to krajina archaických vzťahov a všadeprítomnej histórie - histórie našej civilizácie. V dokumente diváci navštívia jeden z najväčších kaňonov v Európe - Vikos.

Trojka

Televízna Trojka ponúkne grécke témy každý deň v týždni. V pondelok o 11.10 h to bude dokument o archeologickom výskume otomanskej kultúry z doby bronzovej s názvom Mykény na Slovensku. V utorok 10.45 h prinesie na obrazovky slovanský pohľad na spoločné korene Európy v dokumente Dotyky s Periklom.

Od stredy bude Trojka vysielať trojdielny historický dokumentárny cyklus Grécky zázrak, v ktorom historik Vojtech Zamarovský približuje kultúru antického Grécka, komentár číta Ľubo Roman. V stredu 24. marca o 11.15 h cyklus otvorí prvá časť nazvaná Krétsko-mykénska civilizácia.

Vo štvrtok o 10.45 h Grécky zázrak ponúkne tému Zlatý vek Helady a v piatok 26. marca o 10.55 h dokumentárny cyklus uzavrie časť venovaná Helenizmu. V deň výročia, teda vo štvrtok 25. marca o 14.00 h, zaznie pásmo gréckych a slovenských ľudových piesní pod názvom Pieseň pre radosť v interpretácii ľudovej hudby E. Farkaša a M. Elefteriadu.

Ponuku o 22.00 h uzavrie headline Gréckeho týždňa, a to prevzaté predstavenie Slovenského národného divadla Sofokles: Antigona v réžii Ondreja Spišáka. V piatok o 18.00 h ponúkne Trojka divákom v reprízovom bloku opäť inscenáciu Sofoklovej Antigony. V sobotu Grécko divákom priblíži o 10.35 h relácia Svetobežník a v nedeľu o 10.25 h relácia Cestopisná mapa.

Živé vysielanie ??:??

Televízia