Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020
Úvod Novinky Zaujímavosti
Prehľad epidemiologických nariadení pri letnom kúpaní
Prehľad epidemiologických nariadení pri letnom kúpaní

Prehľad epidemiologických nariadení pri letnom kúpaní

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková podrobne informovala RTVS o epidemiologickej situácii v súvislosti so začiatkom kúpacej letnej sezóny od 15. júna.

Situáciu v podstate riadi známy COVID automat podľa farby okresu, v akom sa dané kúpalisko nachádza. Kúpaliská sa otvárajú od 15. júna. Jednoducho si to môžeme znázorniť v prehľadnom výpočte:

212106100820;babinska;opatrenia

· v bordovom okrese je to 6 zákazníkov

· v ružových a červených 10 zákazníkov

· v oranžových je povolených 30 percent kapacity prevádzky

· v žltých 50 percent kapacity prevádzky

· zelené okresy sú bez obmedzení

V interiéroch kúpalísk je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty v spoločných priestoroch ako napr. v šatniach. V prípade ružových a horších okresoch treba mať na tvári respirátor. V oranžových a lepších stačí rúško alebo šatka.

V bazéne bez rúška

PriVode.jpg

Pre vonkajšie kúpaliská podľa aktuálne platnej vyhlášky platí, že horné dýchacie cesty majú byť prekryté iba v ružových a horších okresoch, ak sa v exteriéry od cudzích ľudí nachádzate menej ako 5 metrov.

V oranžových a lepších okresoch rúška v exteriéry nosiť netreba, aj keď prekrytie nosa a úst odporúčame najmä, ak ste v blízkosti cudzích ľudí, napríklad v rade na občerstvenie či v okolí bazéna. V samotnom bazéne sa, samozrejme, rúško nenosí, keďže plávanie je výkon športu.

Bez pitných fontánok

Na kúpaliskách nesmú byť v prevádzke pitné fontánky. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Rovnako ide o povinnosť častejšie ich čistiť a dezinfikovať priestory a dotykové plochy.

KupaliskaObcerstvenie.jpg

Vo všetkých okresoch sa pre vstup do vnútorných priestorov prevádzok aquaparkov vyžaduje negatívny antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín; alebo PCR test; alebo Lamb test nie starší ako 72 hodín. Nepotrebujú ich len deti do 10 rokov.

Ako je to s kvalitou vody

Počas kúpacej sezóny sa odoberajú a analyzujú vzorky vody. Spravidla musí byť odobraná jedna vzorka pred začatím kúpacej sezóny. Najmenej 4 vzorky za jednu kúpaciu sezónu. Monitorovanie sa vykonáva najneskôr do 4 dní odo dňa určeného v programe monitorovania. Odborníci sa zameriavajú najmä na mikrobiologickú a biologickú kvalitu.

Zisťuje sa prítomnosť indikátorov fekálneho znečistenia a premnoženie siníc. Kontroluje sa tiež:

· znečistenie odpadmi

· prírodné znečistenie

· výskyt makrorias a fytoplaktónu

Dôležité ukazovatele znečistenia

Rozsah a frekvencia monitorovania sú síce stanovené platnými predpismi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže však v závislosti od miestnych podmienok a epidemiologickej situácie rozsah a početnosť kontroly rozšíriť. A to aj o ďalšie ukazovatele, ktoré by mohli indikovať kontamináciu a riziko ohrozenia zdravia kúpajúcich sa.

Do hodnotenia podľa požiadaviek Európskej komisie, sa zohľadňujú dva mikrobiologické ukazovatele E.coli a črevné enterokoky. Tie indikujú znečistenie pochádzajúce z komunálnych odpadových vôd alebo z fekálií zvierat.

Živé vysielanie ??:??

Televízia