Úvod Novinky Zaujímavosti
Súťaž o očkovaciu prémiu má upravené pravidlá
Súťaž o očkovaciu prémiu má upravené pravidlá

Súťaž o očkovaciu prémiu má upravené pravidlá

Tie sa týkajú hendikepovaných, seniorov aj ľudí, ktorí sú v čase vysielania v práci.

Ministerstvo financií SR (MF SR) zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra s dôrazom na to, aby sa o očkovaciu prémiu mohlo uchádzať čo najviac ľudí. V spolupráci s RTVS špecifikovalo podmienky tak, aby bola dosiahnutá ešte väčšia inklúzia ako doteraz.

MF SR rozšírilo možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki.


Hendikepovaní, ale aj seniori tak môžu využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú.

Takúto možnosť budú mať aj ľudia, ktorí zo svojich profesijných dôvodov nemôžu v priamom prenose zodpovedať heslo.

Heslo bude komunikované s dostatočným predstihom ešte pred volaním súťažiacemu. Nevidiacim občanom upravené pravidlá pomôžu aj tým, že heslo bude prezentované nielen vizuálnou formou, ale zaznie aj z úst moderátorov a hostí relácie.

RTVS mení dramaturgiu nedeľného vysielania

RTVS, ako vysielateľ relácie, upravila v súlade s novými pravidlami súťaže aj dramaturgiu nedeľných priamych prenosov relácie Byť zdravý je výhra.

Heslo prinesie do štúdia hosť v obálke a po otvorení ho nahlas prečíta, následne bude heslo zobrazené na LED stene v štúdiu, kde bude dostupné až do ukončenia hovoru so súťažiacim z daného súťažného kola.

Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách. Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo, tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania.

Po úspešnom telefonickom spojení so súťažiacim sa moderátori uistia, či sleduje televízny prenos a či videl alebo počul správne heslo.

Následne bude odštartovaná časomiera, počas ktorej bude musieť súťažiaci povedať heslo v správnom tvare pre uznanie prémiovej výhry.

Dramaturgia zohľadňuje aj zdravotne znevýhodnených súťažiacich a ich možnosti zapojenia sa do súťaže.

Nedeľná relácia bude tlmočená do posunkového jazyka a k dispozícii budú aj skryté titulky pre divákov so sluchovým postihnutím.

Rovnako heslo niekoľkokrát zopakujú aj hostia a moderátori, aby ho mohli zachytiť aj súťažiaci so zrakovým postihnutím.

Aktualizovaný štatút súťaže

Živé vysielanie ??:??

Televízia