MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022
Úvod Novinky Zaujímavosti
RTVS zrekonštruuje budovu archívu v Košiciach
RTVS zrekonštruuje budovu archívu v Košiciach

RTVS zrekonštruuje budovu archívu v Košiciach

Náklady prevyšujú 800 tisíc eur a budú pokryté z nenávratného finančného príspevku.

Budova archívu v areáli RTVS v Košiciach je v súčasnom stave náročná na prevádzku pre svoju energetickú neefektívnosť.

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bude môcť RTVS kompletne zrekonštruovať budovu archívu, ktorá tak dosiahne nízkoenergetický štandard. Náklady na rekonštrukciu, pokryté z nenávratného finančného príspevku, sú v hodnote 842 651,28 €.

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy archívu v areáli Rozhlasu a televízie Slovenska v meste Košice. Predmetná budova bola postavená na prelome 19. a 20. storočia.

Objekt prešiel počas svojej životnosti viacerými rekonštrukciami, z nich posledná bola zrealizovaná v roku 1977, kedy bol objekt prispôsobený potrebám budovy programových fondov za účelom spravovania a skladovania archívnych materiálov vtedajšej slovenskej televízie v Košiciach, pričom celková zastavaná plocha objektu je 783,30 m2.

Zníži sa spotreba energie aj prevádzkové náklady

Na základe globálneho ukazovateľa je aktuálne objekt zaradený do energetickej triedy „D". V rámci rekonštrukčných prác bude realizované:

  • zateplenie obvodového plášťa vrátane strešnej konštrukcie v plnom rozsahu;
  • výmena všetkých vyplní otvorov (okien, vonkajších dvier);
  • zateplenie strešného plášťa;
  • ostatné opatrenia a inštalácia zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje.

Realizáciou projektu dôjde k významnej úspore potreby energie a budova bude patriť na základe globálneho ukazovateľa do kategórie A0, čo znamená, že spĺňa technické normy pre nízkoenergetický štandard. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie zabezpečí minimalizáciu prevádzkových nákladov.

„Na základe úspor výdavkov na energie zároveň znížime dotácie na prevádzkové náklady a ušetrené finančné prostriedky využijeme na ďalší rozvoj," hovorí generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Očakávané výsledky budú dlhodobo technicky udržateľné, keďže zrekonštruovaná technológia je navrhnutá tak, aby bola plne funkčná bez potreby špeciálneho prevádzkového servisu nad rámec bežnej údržby.

Živé vysielanie ??:??

Televízia