Úvod Novinky Zaujímavosti
Za domáce násilie môže aj spoločnosť. Tu sú dôvody
Za domáce násilie môže aj spoločnosť. Tu sú dôvody

Za domáce násilie môže aj spoločnosť. Tu sú dôvody

Aj keď sa násilie odohráva za zatvorenými dverami, je to vec verejná.

Počas pandémie koronavírusu sa zvýšil počet prípadov domáceho násilia. Najčastejšie sa týka detí a žien a býva rodovo podmienené.

Ako pritom súvisí rovnosť v spoločnosti s násilím na ženách?

Domáce násilie je vec verejná Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


"Preto je rodovo podmienené násilie, pretože vychádza z nejakých stereotypov a presvedčení, ktoré sú zovšeobecňujúce," uviedol Andrej Kuruc, expert v oblasti poradenstva pre rodovú rovnosť a násilie páchané na ženách.

Násilie na druhých ľuďom nie je len individuálnym zlyhaním, je to záležitosť celej spoločnosti a inštitúcií, ktoré ju vytvárajú.

"Záležitosť nie súkromná, ale celospoločenská a ovplyvňuje ju to, aké má tá spoločnosť hodnoty, kultúru a tradičné predstavy o mužoch a ženách," dodáva Andrej Kuruc.

Dôvody hľadajme vo výchove

„Jednoducho sme vychovávaní tak, že muži by mali mať kontrolu nad rodinou. Muži sú stereotypne vychovávaní tak, že by mali byť dominantní, agresívni a mali by si podriadiť tých druhých a najlepšie sa takto podrobujú práve partnerky."

Aj pri rodovo podmienenom násilí je tak kľúčová primárna prevencia u detí a tínedžerov, vzdelávanie na poli rovnosti a prístup k informáciám.

Foto: RTVS

25 50 75 90

Živé vysielanie ??:??

Televízia