MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022
Úvod Novinky Zaujímavosti
Viete, že betlehemy máme na Vianoce vďaka sv. Františkovi?
Viete, že betlehemy máme na Vianoce vďaka sv. Františkovi?

Viete, že betlehemy máme na Vianoce vďaka sv. Františkovi?

Prvé jasličky so sochou Ježiška ako dieťatka postavil v roku 1223 svätec z Assisi v Porciunkule.

Ľudia tisícročia využívali teplo z hospodárskych zvierat na ohrev v chlade aj na Slovensku.

V Múzeu kysuckej dediny Vychylovka nájdete ukážku pôvodných domov na koloch. Pod nimi boli chlievy.

Odtiaľ stúpalo teplo zo zvierat cez dlážku do domu.

Vychylovka-Stanislav-Háber-RTVS

K betlehemským jasličkám s dieťatkom postavil sv. František tiež vola s oslom.

Pritom kázal tak dojímavo, že odvtedy sa po celom svete z Assisi rozniesla tradícia na Vianoce stavať betlehemy s jasličkami.

Pohyblivé dejiny

U nás máme najznámejší unikátny betlehem v Rajeckej Lesnej.

Postavil ho majster rezbár Jozef Pekara (1920 – 2005; na snímke dole 80-ročný), ktorý ho začal vyrezávať v roku 1980 po odchode do dôchodku.

Betlehem zobrazuje dejiny Slovákov a vznikal 15 rokov. Z 200 drevených postáv je väčšina pohyblivých.

Betlehem-Oravská-Lesná-Jozef-Pekara-Pavol-Ďurčo-TASR

Je známe, že sv. František úplne vážne kázal aj zvieratám a tie ho počúvali. Vtáci sa nerozleteli, kým im nepožehnal.

Raz pri omši pod holým nebom poprosil lastovičky, aby toľko neštebotali, lebo ľudia nepočujú dobre slová jeho kázne.

Lastovičky okamžite zmĺkli, kým omša neskončila.

Pokrstený bol ako Ján. Francesco ho volali podľa toho, že otec úspešne obchodoval s Francúzmi. Pochádzal z bohatej rodiny.

Ako mladík sa rozhodol na bohatej hostine zasnúbiť s chudobou.

To sa nepáčilo jeho otcovi. Žiadal ho, aby sa zriekol dedičstva. František všetko, čo pri sebe mal, kade chodil, rozdával chudobným.

Okamžite vyplnil otcovu vôľu. Vyzul si topánky.

Položil ich pred otca s plášťom so slovami, že odteraz považuje za otca iba Otca na nebesiach a ten mu dá dedičstvo v nebi.

Košice-kardinál-Jozef-Tomko-pápež-František-Roman-Hanc-TASR

Bosý a bez plášťa

Bosý a bez plášťa opustil otcov dom. Príklad Františka z Assisi pobláznil v tom čase mládež v Taliansku. Do jeho rádu malých bratov sa priam hrnuli.

Regule rádu boli také prísne, že ich pôvodne odmietal schváliť aj vtedajší Svätý otec Inocent III. Terajší Svätý otec (na snímke hore prvý zľava kardinál Jozef Tomko s pápežom t. r. v Košiciach) si meno František zvolil z úcty k tomuto svätcovi z Assisi.

Podľa príkladu priekopníka sv. Františka vznikol rád chudobných dievčat pod vedením svätej Kláry. František sa zľakol, že sa mladí prestanú sobášiť. Založil preto rád Terciánov pre mužov a ženy, ktorí žijú v manželstvách.

Stavanie betlehemu s jasličkami so sochami Ježiška ako dieťatka sa podľa príbehu sv. Františka rozšírilo v 13. storočí okamžite do celého kresťanského sveta a trvá až dodnes.

Foto: TASR, RTVS - Stanislav Háber

Živé vysielanie ??:??

Televízia