Úvod Novinky Zaujímavosti
RTVS poskytla pomoc ukrajinskej verejnoprávnej televízii
RTVS poskytla pomoc ukrajinskej verejnoprávnej televízii

RTVS poskytla pomoc ukrajinskej verejnoprávnej televízii

Technológiu čoskoro prepravia do Užhorodu.

RTVS poskytla Pobočke Národnej verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti Ukrajiny, Zakarpatskému regionálnemu riaditeľstvu, a.s. novú vysielaciu technológiu.

Podľa špecifikácie ide o technológiu pre zriadenie dočasného štúdia s možnosťou vysielania. Pripravená technika bude v blízkom čase odovzdaná generálnemu konzulovi, ktorý následne zabezpečí jej prepravu do Užhorodu.

„Vo chvíli, keď sme boli oslovení užhorodskou televíziou o pomoc, ani na malú chvíľu sme nezaváhali a automaticky sme hľadali možnosti, ako čo najrýchlejšie pomôcť. Som veľmi rád, že sa nám za krátky čas podarilo pripraviť na zaslanie do Užhorodu potrebnú technickú pomoc a podporu,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Odkódovanie vysielania RTVS :24

RTVS operatívne zmenila vysielaciu štruktúru televízneho okruhu Trojka na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku vládou SR a v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Nepretržité spravodajsko-publicistické informácie nahrádzajú program Trojky len dočasne. V súčasnosti prebieha príprava spustenia samostatného spravodajského televízneho okruhu :24, ktorý sa tak stane piatym televíznym okruhom RTVS.

RTVS krátko po spustení nepretržitého spravodajského vysielania :24 pristúpila aj k odkódovaniu vysielania tretieho televízneho okruhu, ktoré je v súčasnosti dostupné na satelite Astra 3B a môžu ho sledovať diváci v celej Európe a na Strednom východe.

RTVS online:

RTVS tak v súčasnosti poskytuje aktuálne televízne spravodajské vysielanie aj Slovákom žijúcim v zahraničí.

RTVS sa v maximálnej možnej miere podieľa na pomoci utečencom z Ukrajiny. Okrem sprostredkovania aktuálnych informácií vo vysielaní v ukrajinskom jazyku poskytne aj kapacity svojho ubytovacieho zariadenia v Liptovskom Jáne.

RTVS sa okamžite zapojila do vládneho projektu a poskytla svoje ubytovacie zariadenie práve na pomoc utečencom z vojnou zmietanej Ukrajiny.

V rekreačnom zariadení v Liptovskom Jáne je v súčasnosti ubytovaných 22 osôb, žien a detí z Ukrajiny.

RTVS zabezpečuje pre ubytované osoby aj stravovanie a starostlivosť prostredníctvom dobrovoľníkov, posilnila internetové pripojenie, aby ubytované deti mohli absolvovať dištančné vzdelávanie a organizuje im aj voľnočasové aktivity.

Živé vysielanie ??:??

Televízia