Úvod Novinky Zaujímavosti
Sledujte program po stopách vierozvestcov
Sledujte program po stopách vierozvestcov

Sledujte program po stopách vierozvestcov

Pápež Ján Pavol II. v roku 1980 vydal apoštolský list, ktorým vyhlásil Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.

Tradícia slávenie sviatku sv. Cyrila a Metoda pripadla na deň 5. júla. Táto tradícia prišla na Slovensko z Čiech v roku 1863, kedy tento deň ustanovil pápež Pius IX na žiadosť olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka na pripomenutie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.

Cyril a Metod dnes vo vysielaní RTVS

JEDNOTKA:

 • Národná cyrilometodská púť od 10:00 do 11:45 h

kapusany-socha

DVOJKA:

 • Cyrilometodské dni v Terchovej - reportážny dokument z jubildejného 30. ročníka Cyrilometodských dní od 7:20 do 7:43 h.
 • Dedičstvo ukryté v čase - dokument o slovanských hradiskách od 8:50 do 9:10 h
 • Po stopách Veľkomoravanov - dokument o odkaze Veľkej Moravy pod Oravským hradom od 9:10 do 9:36 h
 • Knieža - dráma o osude Pribinu od 9:40 do 11:13 h
 • Cyril a Metod Apoštoli Slovanov - dokudráma od 12:20 do 13:40 h
 • Sviatočné slovo - Duchovný príhovor k sviatku sv. Cyrila a Metoda od 19:45 do 19:54 h
 • Konštantínov tajný kód - dokumentárny film od 20:10 do 21:23
omsa-zvolensky

TROJKA:
 •  Hrady a povesti - hraný dokumentárny film podľa Povesti o Cyrilovi a Metodovi od 7:55 do 8:24 h
 • Genius loci nitrensis - televízny dokument o diele sv. Cyrila a Metoda v interpretácii kardinála Jána Chryzostoma Korca od 14:40 do 15:05 h
 • Knieža - historická dráma o osude kniežaťa Pribinu od 21:00 do 22:33 h
 • Cyril a Metod - s Pavlom Dvořákom po stopách Solúnskych bratov od 23:10 do 23:49 h
 • Dedičstvo otcov - spevy zboru ADOREMUS na počesť sv. Cyrila a Metoda od 23:50 do 00:03 h

nitra-put

RÁDIO SLOVENSKO:

 • Zamyslenie na dnešný deň - Iveta Pospíšilová: Osobní svätci od 6:09 do 6:10 h
 • Hosť sviatočného Dobrého rána - Štefan Chrappa hovorí s filmárkou Bernadetou Tokárovou o jej dokumente Konštantínov tajný kód od 8:05 do 8:53 h
 • Reportáž zo Štúdia Svet - sv. Cyril a Metod aj na americkom kontinente od 10:13 do 10:18 h
 • Cyril a Metod priniesli aj hlaholiku - naše prvé písmo od 14:13 do 14:16 h

RÁDIO DEVÍN:


 • Ars litera - Vladimír Hanuliak ponúka z archívu Slovenského rozhlasu ukážky z relácii, ktoré za desaťročia reflektovali misiu Cyrila a Metoda od 01:00 do 02:00 h
 • Pásmo k sviatku sv. Cyrila a Metoda - Bože, čos´ráčil od 7:00 do 7:36 h
 • Musica sacra - duchovná hudba slovenských skladateľov k sviatku Cyrila a Metoda od 8:00 do 8:58 h
 • Poludňajší koncert - duchovný koncert oratóriá Cyrillo-Metodiada (KRÁK) a PROGLAS (IRŠAI) od 12:00 do 12:59 h
 • Autor na dnes - Konštantín a Metod od 13:00 do 13:30 h
 • Gospel - cyrilometodske motívy v súčasnej pesničkárskej tvorbe Poetica Musica, Kapucíni & Stanley, Peter Milenky Band od 15:30 do 16:29 h
 • Čítanie na pokračovanie - Ján Stanislav: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda od 18:30 do 18:59 h
 • Dramatické Rádio Devín - Anton Prídavok:Pribina, historická dráma od 20:00 do 21:04 h

RÁDIO REGINA ZÁPAD:

 • Glosa - Cyril a Metod moderne aj úsmevne od 6:12 do 6:14 h
 • Význam Cyrila a Metoda - tradičná púť v Nitre od 6:49 do 6:52 h
 • Slávnostná bohoslužba - Cyril a Metod od 9:00 do 10:30 h
 • Čo spája Devín, Velehrad, Nitru a Blatnohrad v Maďarsku? - svätých si môžeme uctiť púťou od 11:22 do 11:25 h

RÁDIO REGINA STRED:

 • Cyrilometodské dni v Terchovej od 7:23 do 7:25 h
 • S vami/U vás... - o sviatku Cyrila a Metoda s bosým karmelitánom Dušanom Hrickom od 7:42 do 7:46 h
 • Svätá omša z Katedrály Povýšenia sv. kríža v Bratislave od 9:00 do 10:30 h
 • S biskupom Žilinskej diecézy T. Galisom o sv. Cyrilovi a Metodovi od 13:13 do 13:16 h

RÁDIO REGINA VÝCHOD:

 • Myšlienky na dnes - Cyril a Metod v zmyslení etnografky KLaudie Buganovej od 6:46 do 6:48 h
 • Životy slovanských apoštolov - čítanie na pokračovanie od 7:36 do 7:43 h
 • Ján Stanislav: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda 1 a 2 časť od 8 do 8:59 h
 • Gréckokatolícka sv. liturgia od 9:00 do 10:30 h
 • Ján Stanislav:Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda 3 a 4 časť od 11 do 11:58 h
 • Ján Stanislav:Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda 5 a 6 časť od 16 do 16:58 h
 • Rómske slovo - o sviatku Cyrila a Metoda od 18:40 do 19:00 h
Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia