Úvod Novinky Zaujímavosti
Dôležité posolstvo o vďačnosti. Znamená viac ako len slušnosť
Dôležité posolstvo o vďačnosti. Znamená viac ako len slušnosť

Dôležité posolstvo o vďačnosti. Znamená viac ako len slušnosť

Ako si osvojiť pocity, ktorými skvalitníte svoje vzťahy a vychováte deti k dobru? Tu sa dozviete viac.

Vyjadrenie vďačnosti posilňuje puto medzi partnermi, dôvodí psychológ Radomír Warošek, a dodáva:

„Slovom ďakujem nevyjadrujeme vďaku, ale ide o prejav našej slušnosti.“

Vďačnosť vysvetlil vo vysielaní Rádia Regina Východ na príklade, ak manžel zrazu umyje riad:

„Ak manželka reaguje iba v duchu, že konečne sa rozhýbal, na čo ho budem chváliť, veď ja toho robím bežne oveľa viac, máločo vo vzťahu zmení.“

Vďačnosť medzi partnermi a vo výchove. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Rovnako nie je správna ani reakcia, ak by reagovala ironicky:

„Ak zareaguje slovami, že konečne si sa zobudil a umyl si riad, nuž najskôr to už partner druhýkrát neurobí.“

vďačnosť-Veronika-Klusková-TASR

Podľa vedeckých štúdií prejavy vďačnosti posilňujú naše vzťahy:

„Ak si partneri prestanú vyjadrovať vďačnosť a vnímajú prácu druhého ako samozrejmosť, tak sa citovo od seba vzďaľujú.“

Vďačnosťou rastieme

Ak oceníte pomoc partnera, tak aj on pochopí, že žena ak navarí, uprace, učí sa s deťmi, vyperie, nie je to samozrejmosť a získajú obaja:

„Vďačnosť zvyšuje pocit šťastia.“

„Prispieva k spokojnosti so životom a osobnostnému rastu.“

vďačnosť-Henrich-Mišovič-TASR

Zlepší sa pritom aj naša emočná pohoda:

„Prehĺbi sa emocionálne puto medzi partnermi a pocit spolupatričnosti, pričom sa zvyšuje pocit vnútorného pokoja, čo pozitívne vplýva na naše lepšie fyzické zdravie.“

Smutné pocity nelásky

Schopnosť vyjadrovať vďačnosť navyše pomáha partnerom v intímnom živote, ale aj pri výchove detí:

„Dieťa potrebuje často pochopenie a oporu, lebo rastom dochádza k hormonálnym zmenám.“

vďačnosť-Dano-Veselský-TASR

Rodičia však deti skôr napomínajú:

„Málokedy nastáva medzi dospelými a deťmi súlad v predstavách a očakávaniach, aké majú dospelí voči deťom a deti voči dospelým.“

Karhanie, napomínanie, kritizovanie, či trestanie detí znižuje ich sebaúctu:

„Prehlbuje sa tak u dieťaťa pocit, že nie je milované.“

vďačnosť-TASR

Ďakujme za drobnosti

Naučiť deti vďačnosti je potrebné čo najskôr:

„Mali by sme tráviť s deťmi každý deň nejaký čas, napríklad večer a ukázať im ďakovaním za drobnosti, že tie nie sú pre každého samozrejmosťou.“

Dnešné deti totiž nepoznajú stavy núdze, keďže vďaka doručovacím službám sa ku všetkému vieme ľahko dostať:

„Je dobré, ak deti naučíme, aby boli spokojné s tým, čo už majú.“

Vďačnosť a schopnosť ju prejaviť, závisí od našej výchovy, keďže deti rodičov chápu ako prirodzený prvý vzor, o čom sa viac dozviete z archívu RTVS bez reklám a zadarmo.

Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia