Úvod Novinky Zaujímavosti
Sú jedovaté a zároveň liečivé. Poznáte prvú pomoc pri otrave rastlinami?
Sú jedovaté a zároveň liečivé. Poznáte prvú pomoc pri otrave rastlinami?

Sú jedovaté a zároveň liečivé. Poznáte prvú pomoc pri otrave rastlinami?

Botanička varuje rodičov, ľuľkovec, vranovec, tis či konvalinka deti lákajú ochutnať.

Jedovatým a zároveň liečivým rastlinám, o ktorých vedela už staroveká medicína, bude podľa manažérky Dany Kurtíkovej venované pravidelné podujatie Čo sa skrýva v depozitári, ktoré sa uskutoční 17. októbra o 17.00 h v Matejovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici.

Rastlinné jedy a moc v štáte

lulkovec-zlomocny-pixel2013.jpg

Porozpráva o nich botanička múzea Jaroslava Bobáková, ktorá dodala:

„Na prednáške si predstavíme vybrané druhy liečivých a zároveň jedovatých rastlín, ako aj ich bezpečné využitie. Naučíme sa ich rozoznávať a načrieme i do histórie, keď rastlinné jedy slúžili ako prostriedok získania moci v krajine.“

Zber a použitie


V súčasnosti sa na našom území vyskytuje asi 400 druhov jedovatých rastlín, pričom najviac sa nachádza v čeľadi ľuľkovité a iskerníkovité.

Kolchicín, atropín, akonitín sú obsahové látky rastlín, ktoré sú v malom množstve liečivé, avšak pri nesprávnom použití silne jedovaté.

Zber a použitie takých rastlín je možné iba pod dozorom zodpovedných osôb.

Ako Bobáková upozornila, intoxikácia rastlinnými jedmi predstavovala v roku 2021 na Slovensku deväť percent z celkového počtu otráv, mnoho z nich sa týkalo detí.

Veľké riziko otráv

Sanitka.jpg

Práve pre ne predstavujú chutne vyzerajúce plody ľuľkovca, vranovca, tisu alebo konvalinky veľké riziko otráv.

Botanička SSM Jaroslava Bobákova pridala základné rady, ako postupovať pri prvej pomoci:

„Po skonzumovaní jedovatých rastlín je nutné zabrániť ďalšiemu pôsobeniu jedu, preto treba urýchlene vyvolať vracanie, privolať lekársku pomoc, prípadne podať živočíšne uhlie.“

Záchranárom je potrebné povedať čo najviac informácií o druhu a množstve prehltnutej rastliny, ako aj o čase jej konzumácie.

25 50 75 90
Zdroj: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia