Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Hrad Pajštún

Hrad Pajštún

Hosť: PhDr. Zdeněk Farkaš, Archeologické múzeum - SNM, Bratislava

Prvé správy o hrade Pajštún sú z poslednej štvrtiny 13.storočia. Spolu s ostatnými hradmi v malých Karpatoch preberá funkciu ochrany západných hraníc Uhorského kráľovstva. Tú spočiatku zabezpečovali komitátne vodné hrady, ku ktorým patrili Holíč či Šaštín. Z hradu zostali síce len ruiny, ale je veľmi obľúbeným cieľom turistických vychádzok kvôli výhľadu do krajiny a jeho bralo sa stalo známym tréningovým miestom horolezcov.

Hrad Pajštún

Peter Turčík