Hrad Tematín

Hrad Tematín

Hosť: PhDr. Mojmír Choma, katedra archeológie FiF UK, Bratislava

Uhorský kráľ Belo IV v druhej polovici 13.storočia podporoval výstavbu kamenných hradov, lebo zvyšovali obranyschopnosť krajiny. Popri starších hradoch pribudol po mongolskom vpáde veľký počet nových. Ich stavebníkmi boli bohaté šľachtické rody. Napríklad na uhorsko-českej hranici Abovci postavili hrady Branč a Dobrá Voda. Severnejšie od nich Kazimírovi synovia z rodu Hunt-Poznanovcov postavili hrady Čachtice a Tematín.

Spolu s hradmi Trenčín, Beckov a Čachtice bol v systéme ochrany a kontroly pohraničných priesmykov, či už na pravom brehu Váhu, tesne pri hranici s Českým kráľovstvom alebo aj na ľavom brehu rieky, smerom do vnútrozemia Uhorska, smerom na východ. Pred svojím zánikom predstavoval kompaktnú a pohodlnú pevnosť. Neopravovaný hrad sa po povstaní Františka II. Rákocziho začal rozpadať, ale jeho ruina je už vyše 300 rokov stále neprehliadnuteľným bodom na výbežku Považského Inovca medzi Piešťanmi a hradom Beckov.

Hrad Tematín Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Peter Turčík