Znárodnenie a kolektivizácia (1948-1959) II. časť

Mozaika storočia

Znárodnenie a kolektivizácia (1948-1959) II. časť

15. 06. 2015 11:00

Mozaika storočia - 19.časť

Zasadanie ÚV KSČ v novembri ´48 uložilo komunistom v štátnych orgánoch zatláčať kapitalistické živly, za ktoré sa pokladali všetci živnostníci zamestnávajúci viac ako jednu pracovnú silu. V nasledujúcom roku diskriminačné opatrenia už zasiahli všetkých živnostníkov. Súčasne sa propagoval prechod k tzv. vyšším formám podnikania – k družstvám, štátnym a komunálnym podnikom. Naši predkovia taktiež žili v krajine, v ktorej roľník ešte len nedávno zaplatil poslednú splátku za zem z prvej pozemkovej reformy pred vojnou, alebo sa len chystal orať prvú brázdu v pôde, čo mu ešte len včera slávnostne odovzdali. Kolektivizácia na dedine sa pretiahla na desaťročie a s ňou aj prameň ďalších a ďalších deformácií.

V relácii zaznie:
Rozprávanie Márie Oreskej (1936) z Malaciek v nahrávke Tomáša Gelingera

Rozprávanie Marie Medy Štaubertovej (1939) a Roberta Štipku (1928) z Prahy v nahrávke Renáty Péterovej.

Rozprávanie Michala Slivku (1923) z Letanoviec v nahrávke Mateja Korpáša.

Znárodnenie a kolektivizácia

Autor textu: Róbert Šedivý, Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??