Úteky cez hranice (1948-1951)

Úteky cez hranice (1948-1951)

Mozaika storočia - 20.časť 

Právo cestovať do zahraničia nebolo obnovené v predvojnovom rozsahu. Cestovné pasy boli vystavované na súkromné cesty len v mimoriadnych prípadoch - pre vycestovanie z pracovných dôvodov bolo nutné získať odporúčanie. Po februári 1948 došlo k sprísneniu kritérií a zaviedli sa jednorazové výjazdné povolenia. Nová politická realita naznačovala, že sa občania, ktorí mali iný názor na politický režim, zmenili z názorových oponentov na nepriateľov. Aby nemohli uniknúť do demokratických štátov, boli uzavreté juhozápadné úseky štátnej hranice s Nemeckou spolkovou republikou a s Rakúskom. Podľa oficiálnych údajov československých úradov sa v rokoch ´48 až ´51 útek podaril takmer 60 percentám osôb z celkového počtu 20 450 občanov Československa, ktorý sa o útek pokúsili. Po vybudovaní funkčného technického zabezpečenia v prvej polovici 50.rokov Pohraničná stráž významne znížila úspešnosť útekov. 

V relácii zaznie:
Rozprávanie Františka Zahrádku (1930) z Příbramu v nahrávke Renáty Péterovej.
Rozprávanie Jozefa Hrdého (1923) zo Šaštína-Stráží v nahrávke Tomáša Gelingera.
Rozprávanie Alexa Mlynárčika (1934) zo Žiliny v nahrávke Anny Jackovej.

Úteky cez hranice

Autor textu: Róbert Šedivý, Foto: TASR