Herec
Herec

Cirkevné procesy (1950-1960) II. časť

Cirkevné procesy (1950-1960) II. časť

Mozaika storočia: 18.časť 

V noci na 14.apríla 1950 vtrhli príslušníci bezpečnostných orgánov do 56 mužských kláštorov v Československu. Začala sa Akcia K – Akcia Kláštory. Realizáciu tzv. Barbarskej noci organizovala Štátna bezpečnosť v spolupráci s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti, Štátnej bezpečnosti, armády a Ľudových milícií. Pokračovaním Akcie K bola Akcia R. V prípade Akcie Rehoľníčky mal byť postup miernejší. Zvažovala sa cesta „dobrovoľného“ odsunu - pomoc bezpečnostných orgánov mala byť využitá len v prípade odporu. 28.apríla 1950 sa v prešovskom hoteli Čierny orol konala konferencia pre návrat k pravoslávnej viere. Zinscenované podujatie sa začalo spevom cirkevnej piesne Christos voskres (Kristus vstal z mŕtvych). 820 delegátov počas rokovania vyhlásilo cirkevný sobor, čím uviedli do pohybu Akciu P.

V relácii zaznie:
Rozprávanie Teodora Hlaváča (1929) z Bratislavy v nahrávke Rebeky Révészovej.
Rozprávanie Rozálie Dankovej (1920) z Nitry v nahrávke Michaely Žurekovej.
Rozprávanie Imricha Marinčáka (1928) z Prešova v nahrávke Mateja Korpáša.


Cirkevné procesy

Autor: Róbert Šedivý; Foto: TASR