Nútené pracovné tábory (1950-1955)

Mozaika storočia

Nútené pracovné tábory (1950-1955)

10. 08. 2015 12:00

Mozaika storočia – 21.časť

Veľká časť ľudí si o príslušníkoch pracovných táborov v 50.rokoch vytvorila predstavu na základe humoristickej knižky Miloslava Švandrlíka Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky, ktorá sa neskôr dočkala i filmovej podoby a bola tiež predlohou pre televízny seriál. Nútená služba v Pomocných technických práporoch v nich bola predstavená ako veľká recesia... Švandrlík sa začal  vydávať za najznámejšieho „pétepáka“, hoci v PTP neslúžil ani jeden jediný deň. Verejnosť jeho farbistému popisu uverila a všetky snahy Zväzu PTP o uvedenie veci na pravú mieru boli márne. Zmenu tohto skresleného pohľadu nepriniesli ani monografie a ďalšie a ďalšie publikácie. Navyše, výrazy ako „pétepáci“ a „čierni baróni“ sú dodnes bežne používané aj pre príslušníkov Technických práporov, Táborov nútených prác, Vojenských pracovných jednotiek a dokonca aj pre ženistov. Samostatnou skupinou sú československí občania, ktorí sa na prelome 40. a 50.rokov z rôznych príčin ocitli v gulagoch v ZSSR. V drvivej väčšine boli odsúdení k vysokým trestom (10-25 rokov).

V relácii zaznie:

Rozprávanie Františka Belicu (1931) z Pezinka v nahrávke Michaely Žurekovej.
Rozprávanie Ladislava Lamperta (1923) z Bratislavy v nahrávke Rebeky Réveszovej.
Rozprávanie Jozefa Bobalika (1928) z Prešova v nahrávke Mateja Korpáša.

Nútené pracovné tábory


Autor textu: Róbert Šedivý, Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??