Akcia B (1949-1953)

Mozaika storočia

Akcia B (1949-1953)

24. 08. 2015 11:00

Mozaika storočia – 22.časť

Akcia B
(bé ako byty) bola ukážkovým príkladom porušovania základných ľudských práv v Československu. Myšlienku násilného presídľovania nepohodlných osôb z väčších slovenských miest spustilo nariadenie Povereníctva vnútra už v októbri 1948. Komunistický režim sa pokúšal pretvoriť každú sféru života spoločnosti na svoj obraz. V dôsledku požiadaviek zostrovať triedny boj s reakciou, no taktiež v záujme riešenia čoraz neúnosnejšej bytovej situácie, vznikla začiatkom roku 1952 iniciatíva bezpečnostného referenta Ústredného Národného Výboru v Bratislave Júliusa Mazanca. Ten zaslal Povereníctvu vnútra správu o bytovej situácii v hlavnom meste Slovenska s návrhom urýchliť vysťahovanie politicky nepohodlných osôb.

V relácii zaznie:
Rozprávanie Anny Šestákovej (1918) z Bratislavy v nahrávke Michaely Žurekovej.
Rozprávanie Milana Kempného (1942) z Bratislavy v nahrávke Tomáša Gelingera.
Rozprávanie Márie Jurčovičovej (1944) z Bratislavy v nahrávke Renáty Péterovej.

Akcia B (1949-1953)

Autor textu: Róbert Šedivý, Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??