Činnosť agentov chodcov v protikomunistickom odboji (1948-1956)

Mozaika storočia

Činnosť agentov chodcov v protikomunistickom odboji (1948-1956)

05. 10. 2015 12:00

Mozaika storočia - 25.časť

Aktérmi protikomunistického odboja v rokoch 1948 – 1956 boli z vlastnej vôle desaťtisíce československých občanov žijúcich na území štátu alebo utečencov z vlasti. Vo väčšine prípadov vznikal tento odboj nezávisle a spontánne ako reakcia na rozpútaný teror. Poloha Československa medzi Východom a Západom ho predurčila na to, že práve na jeho území prebehli mnohé dramatické strety studenej vojny. Neprerástli v konflikt otvorený, napriek tomu majú nepochybne svoj význam. Štátnej bezpečnosti sa v tomto období podarilo podchytiť viac ako 4 000 osôb, ktoré sa podieľali na spravodajských operáciách ako kuriéri, organizátori v zahraničí a pomocníci. K dlhoročným trestom väzenia bolo odsúdených 250 kuriérov. 19 kuriérov bolo popravených, najmenej siedmi zahynuli na hraniciach a jedenásti  zomreli vo väzniciach.  

V relácii zaznie:
Rozprávanie Jaroslava Faboka (1921) z Bratislavy v nahrávke Anny Jackovej.
Rozprávanie Branislava Tvarožka (1925) z Bratislavy v nahrávke Renáty Péterovej.
Rozprávanie Karola Maníka (1928) zo Starej Ľubovne v nahrávke Mateja Korpáša.

Čínnosť agentov chodcov

Autor textu: Róbert Šedivý, Foto: www.ustrcr.cz

Živé vysielanie
??:??