Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Kráľovské rody

Kráľovské rody

V našich dejinách sa vo vyše tisícstoročnom časovom oblúku vystriedalo 10 panovníckych rodov: Mojmírovci, Arpádovci, Přemyslovci, Wittelsbachovci, Anjouovci, Luxemburgovci, Huňadyovci, Jagelovci, Zápoľskovci a Habsburgovci. Pre mnohých to bolo donedávna prekvapujúce, že aj my sme mali svojich kráľov. Pred rokom 1918 sa zatracovali predovšetkým z národných dôvodov. Po rok 1948 boli v socialistickej historiografii nežiaduci z triedneho hľadiska. 40 rokov sa nemohla rozvíjať ani genealógia - pomocná historická veda, ktorá sa výskumom dynastií zaoberá.

V našom 11-dielnom cykle: "Panovnícke dynastie v našich dejinách" vystúpilo 11 špičkových historikov.

Historici_cut.jpg

Mojmírovci

Arpádovci

Anjouovci

Luxemburgovci

Huňadyovci

Jagelovci

Zápoľskovci

Habsburgovci 1. časť

Habsburgovci 2. časť

Habsburgovci 3. časť

Habsburgovci 4. časť

Táňa Kusá