Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Zvony nad krajinou - NEV

Relácia, v ktorej predstavujeme rusínske a rómske lokality a život v nich.

Vysiela sa: 2. streda v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínske)
1. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00(rómske)

Zvony nad krajinou - rómske

Rómovia sa už desaťročia pokúšajú vo verejnom priestore povedať niečo o sebe. S príchodom mladej vzdelanej generácie Rómov prichádza aj príležitosť. Príležitosť zbaviť sa klišé, stereotypov vo vnútri komunity i smerom k majorite. Jednoducho interpretovať seba, svoju identitu ako modernú v modernom svete. Ako identitu, ktorá sa síce drží svojich koreňov, ale je schopná aj kritickej reflexie. O to sa pokúsi novovzniknutý Kabinet rómskej kultúry pri Katedre výtvarnej kultúry a umenia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slávnostné otvorenie Kabinetu sprevádzala diskusia a vernisáž výstavy mladých rómskych umelcov pod názvom Keres kultúra. O kabinete, mladých umelcoch i muzeológoch budeme hovoriť v kontexte hľadania modernej podoby rómskej identity.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum