Správy RTVS
Správy RTVS

Zvony nad krajinou - NEV

Relácia, v ktorej predstavujeme rusínske a rómske lokality a život v nich.

Vysiela sa: 2. streda v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínske)
1. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00(rómske)

Zvony nad krajinou, rusínske

Nežná revolúcia v roku 1989 otvorila Rusínom po 40 rokoch možnosť opäť sa slobodne hlásiť k svojej národností. Bola to doba tak radostná ale zároveň ťažká a neraz i zložitá. V Medzilaborciach vznikla Rusínska obroda a tá sa začala postupne zasadzovať za legislatívne a kultúrne požiadavky Rusínov. V dnešných Zvonoch nad krajinou Vás skrze rozhovory s ľuďmi, ktorí boli pri tomto celom dianí, prenesieme práve do začiatku 90. tých rokov, kedy Rusíni začali znovu slobodne rozvíjať svoju kultúru.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum