Dotyky

Polhodinka pre zdravotne znevýhodnených
Vysiela sa: pondelok 14:05 - 15:00

Dotyky

Prečo je dôležitá včasná starostlivosť a ako fungujú na Slovensku Centrá včasnej starostlivosti?

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum