Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Dotyky

Polhodinka pre zdravotne znevýhodnených
Vysiela sa: pondelok 14:05 - 15:00

Počas letných prázdnin sa relácia nevysiela.

Dotyky

Na návšteve v DSS Stupava, zariadenia so špecifickým prístupom ku klientom

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum