Desať dekád divadla.sk

52-dielny seriál RTVS Rádia DEVÍN o histórii divadelníctva na dnešnom území Slovenska, s výrazným akcentom na 100-ročnú históriu Slovenského národného divadla. Hlavným garantom projektu bol profesor Vladimír Štefko a sprievodcami po dejinách divadelníctva sú moderátori Hana Rodová, Egon Tomajko, Rastislav Piško, Mariana Jaremková, Zuzana Golianová a Peter Turčík. Hosťami diskusií boli poprední divadelní kritici, historici, teoretici, pedagógovia VŠMU v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici či pamätníci divadelného diania a podobne.

Celý cyklus nájdete tu.
Popis epizódy
Slov.divadlo od roku 1938-do roku 1945/ Slovenské divadlo, napriek rozkošatenej ochotníckej tradícii, ktorá prinášala vo svojich špičkových výkonoch aj nemalé umelecké výboje, zostávalo akoby na okraji slovenského umenia. V rokoch 1939 - 1945 sa však z tohto postavenia vymanilo a stalo sa plnohodnotnou súčasťou kultúry a umenia Najmä dielom Ferdinanda Hoffrnanna a dr. Jána Jamnického sa pripojila k výtvarným úsiliam skupiny neskôr nazvanej Generácie 1909 (Fulla, Mudroch, Majerník, Bazovský, Galanda, Šimerová, Sokol), k literárnym snaženiam slovenskej lyrizujúcej prózy (M. Figuli, D. Chrobák, J. Švantner) i modernej poézie (L. Novomeský. Veď stačí si napríklad uvedomiť, že Jamnického inscenácie udržiavajúce pri živote avantgardné inšpirácie, vznikli v čase druhej svetovej vojny, keď na východe avantgardu zničil Stalin a na Západe Hitler s Mussolinim. . Ak úsilia SND do roku 1939 možno nazvať prvou etapou vzniku profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku, toto obdobie je etapou druhou, v ktorej začala existovať ako životaschopná, moderná, držiaca krok sinými umeleckými aktivitami
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum