Archív - zvoľte dátum

Mosty

Relácia prináša informácie zo života na slovensko-ukrajinskom pohraničí, predstavuje rôzne projekty cezhraničnej spolupráce a príklady dobrej praxe realizované na báze cezhraničnej spolupráce.

Strieda sa s reláciami: „Občiansky klub“ (1. a 3. týždeň a „Korene" (4. týždeň)

Vysiela sa v sobotu vždy 2. týždeň v mesiaci od 20.00 – 20:30

Mosty

Sobota 12.10.2019, Priblížime Informačný deň v Košiciach zameraný na ohlásenú výzvu na podávanie projektov v rámci Nórskeho finančného mechanizmu. Rozhovory z účastníkmi semináru.