Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Mosty - NEV

Relácia prináša informácie zo života na slovensko-ukrajinskom pohraničí, predstavuje rôzne projekty cezhraničnej spolupráce a príklady dobrej praxe realizované na báze cezhraničnej spolupráce.

Strieda sa s reláciami: „Občiansky klub“ (1. a 3. týždeň a „Korene" (4. týždeň)

Vysiela sa v sobotu vždy 2. týždeň v mesiaci od 20.00 – 20:30

Mosty

Dnes vám predstavíme medzinárodný grantový projekt Spájanie kultúr – kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti HUSKROUA. O spolupráci porozprávajú riaditelia troch múzeí zo Svidníka, Užhorodu a Satu Mare.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum