Čítanie na pokračovanie - Archív extra

Čítanie na pokračovanie – viacčasťové série stretnutí so zaujímavými titulmi domácej i zahraničnej literatúry.

Archív EXTRA

Posledná barónka 5. časť


Silvester Lavrík: Posledná barónka 5/ Dokuromán Silvestra Lavríka Posledná k.&k. barónka je príbehom Margity Czóbelovej, ženy, ktorú maľoval Nándor Katona a kreslil Elemér Köszeghy. Ona sama maľovala a videla maľovať mystického impresionistu Ladislava Mednyánszkeho. Pre londýnske vydavateľstvá ilustrovala detektívky a dobrodružné romány. V sedemdesiatych rokoch tvorila angažované plagáty oslavujúce vyslanie sovietskeho Sputnika do Vesmíru. Vystriedala Strážky, Budapešť, Viedeň, Londýn a skončila opäť v Strážkach pod Tatrami. Autorovo rozprávanie evokuje renesančný kaštieľ obklopený parkom, cez ktorý preteká rieka Poprad. Posledná barónka Czóbelová v nej plávala aj v zime, maľovala, lyžovala, jazdila na koni a nepochopená dobou písala početné denníky. Vojny, rozpady impérií, revolúcie a totalitné režimy dvadsiateho storočia zobrali Margite Czóbelovej temer všetko, vrátane budúcnosti. Pokiaľ ide o národnosť, československé úrady do jej cestovnej legitimácie napísali, že je miešanka. No hrdosť, pamäť a humor si vziať nedala. Lásku, predovšetkým ku koňom a k rodnému kraju, takisto nie. Bola schopná ľúbiť a veriť aj v časoch, keď milovať nebolo koho. Nepredpojaté a pozorné čítanie doby a príbehu poslednej k. & k. barónky nám môže pomôcť chápať a predvídať nebezpečné tendencie dneška. V jednotlivcoch, národoch aj ideológiách. V réžii Mileny Lukáčovej číta Roman Ferenčík.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum