Fíčer Rádia Devín

Umelecky spracované rozhlasové dokumentárne pásmo. Jedna z foriem žánrovo synkretickej prezentácie tém. Relácia emocionálneho typu, spracúvajúca témy s možnosťou využiť živší jazyk a štýl. Text fíčru prináša čitateľovi autorom svojsky videné fakty, spracované ako príbehy osôb alebo epizódy - pravdivo a s nadhľadom prerozprávané verejnosti.
Redaktorka: Tereza Križková

Vysiela sa: nedeľa 12:00-13:00

Fíčer Rádia Devín (R)

Miloslav Vlčko: Muž z gulagu/ Štefana Bibu zo Zvolena v roku 1945 nespravodlivo odsúdili na 10 rokov nútených prác pri výstavbe Bajkalsko – Amurskej magistrály. V neľudských podmienkach stalinského koncentračného tábora prežíval až do Berijovej amnestie po Stalinovej smrti v roku 1953. Po návrate domov si ako bývalý väzeň nemohol nájsť prácu, jeho deti nemali šancu študovať. Hlboko ľudský príbeh utrpenia a životnej energie spracovaný formou rozprávania, čítania z denníkov a slova historika

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 16.05. 12:00
  • Nedeľa 23.05. 12:00
  • Nedeľa 30.05. 12:00
  • Nedeľa 6.06. 12:00