Archív - zvoľte dátum

Poézia

Cyklus relácií venovaných poézii a jej reflexii otvára široké náručie slovenskej a do istej miery aj zahraničnej poézii. Vítaní sú výborní mladí autori, ale aj zrelí básnici a už nežijúci klasici. Dominantné sú literárne komponenty, ale vždy, ak je to možné, sa na zatraktívnenie rozhlasového pásma, používajú publicistické prvky určnené na priblíženie konkrétnej tvorby poetky či básnika. Večerný priestor je optimálny na stíšený dialóg s poslucháčom vnímavým voči krásam poézie. Bonusom pre budúcnosť je vytvorenie a uchovanie vzácneho hlasu básnika. Priestor dostáva aj forma klasického literárneho pásma s veršami, komentármi a hudbou.

Vysiela sa: štvrtok 20:00-20:30

Literárne RD - Poézia

Štvrtok 11.04.2019, Ján Bábik: Sny a túžby/ Básnika Tichomíra Milkina máme zafixovaného predovšetkým ako autora duchovnej a vlasteneckej poézie. Z jeho tvorby je najznámejšia báseň Za národ, ktorá sa do povedomia vryla najmä podľa prvého verše Bože, čos´ ráčil slovenskému ľudu. Po zhudobnení Mikulášom Schneiderom-Trnavským sa stala hymnickou piesňou a doteraz sprevádza katolícke omše. V dnešnej relácii priblížime neznámejšiu tvorbu Tichomíra Milkina, predstavíme ho ako autora ľúbostnej až erotickej poézie.