Poézia

Cyklus relácií venovaných poézii a jej reflexii otvára široké náručie slovenskej a do istej miery aj zahraničnej poézii. Vítaní sú výborní mladí autori, ale aj zrelí básnici a už nežijúci klasici. Dominantné sú literárne komponenty, ale vždy, ak je to možné, sa na zatraktívnenie rozhlasového pásma, používajú publicistické prvky určnené na priblíženie konkrétnej tvorby poetky či básnika. Večerný priestor je optimálny na stíšený dialóg s poslucháčom vnímavým voči krásam poézie. Bonusom pre budúcnosť je vytvorenie a uchovanie vzácneho hlasu básnika. Priestor dostáva aj forma klasického literárneho pásma s veršami, komentármi a hudbou.

Vysiela sa: sobota 15:00-15:30

Poézia

Jana Hevešiová: Životopis vo veršoch/ Ľubomír Feldek patrí k tým slovenským spisovateľom, ktorým bez zaváhania môžeme dať prívlastok žijúci klasik. Pole jeho literárnej pôsobnosti je naozaj široké, my si ho však tentoraz všimneme len ako autora básní. V pásme Jany Hevešiovej Životopis vo veršoch, rovnomenným s jeho knihou, priblížime niektoré dôležité momenty z jeho života. Vrátime sa napríklad k jeho rodnému mestu – k Žiline. Báseň Žilina, prvé svetlo sa začína takto: To mesto do očí mi natrúsilo prvé svetlo, horstvami vykrojené, tónované lesmi, útulné, akoby v ňom všetko vápno na Považí zlatlo, až z hrdla vykvitol mi nárek smerom k piesni.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 15.05. 15:00
  • Sobota 22.05. 15:00
  • Sobota 29.05. 15:00
  • Sobota 5.06. 15:00