Poézia

Cyklus relácií venovaných poézii a jej reflexii otvára široké náručie slovenskej a do istej miery aj zahraničnej poézii. Vítaní sú výborní mladí autori, ale aj zrelí básnici a už nežijúci klasici. Dominantné sú literárne komponenty, ale vždy, ak je to možné, sa na zatraktívnenie rozhlasového pásma, používajú publicistické prvky určnené na priblíženie konkrétnej tvorby poetky či básnika. Večerný priestor je optimálny na stíšený dialóg s poslucháčom vnímavým voči krásam poézie. Bonusom pre budúcnosť je vytvorenie a uchovanie vzácneho hlasu básnika. Priestor dostáva aj forma klasického literárneho pásma s veršami, komentármi a hudbou.

Vysiela sa: sobota 15:00-15:30

Poézia

Jana Hevešiová: Kvet, ktorý odpovedá/ Život Jozefa Čertíka bol opakovane spojený s rozhlasom. Básne iných autorov do vysielania nielen pripravoval, ale písal aj vlastné básne. Postupne mu vyšli štyri knihy a tak trochu, aj pri príležitosti jeho životného jubilea, sa pri týchto zbierkach veršov pristavíme. Pásmo Kvet, ktorý odpovedá pripravila Jana Hevešiová. Pozvanie k mikrofónu prijal aj Jozef Čertík.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 30.01. 15:00
  • Pondelok 1.02. 14:00
  • Sobota 6.02. 15:00
  • Pondelok 8.02. 14:00
  • Sobota 13.02. 15:00
  • Pondelok 15.02. 14:00
  • Sobota 20.02. 15:00