Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Symposion

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...
Cyklus Symposion pripravuje Mária Michalková.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Kritikon

Symposion

Streda 17.10.2018, Mária Michalková: Nepriateľ /Nepriateľ je ten, kto nám škodí alebo chce škodiť – je to ne-priateľ. Existencia spoločného nepriateľa pôsobí na spoločenstvo stmeľujúco, preto majú politickí vodcovia sklon obraz nepriateľa vytvárať, aj keď vlastne neexistuje. Máme s týmto javom veľmi neblahú historickú skúsenosť. Žiaľ, zdá sa, že potreba nepriateľa sa zo života spoločnosti nevytratila: aj dnes sa také obrazy vytvárajú. Ako je to teda? Patrí potreba nepriateľa neoddeliteľne do života spoločnosti? Podľa akého kľúča vyberáme toho, kto je zodpovedný za naše problémy, o kom si myslíme, že nám škodí? Na diskusiu o týchto témach prijali pozvanie etnologička doc. Táňa Bužeková z FF UK v Bratislave a sociológ PhDr Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.