Archív - zvoľte dátum

Symposion

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...
Cyklus Symposion pripravuje Mária Michalková.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Kritikon

Symposion

Streda 14.11.2018, Mária Michalková: Chudoba /Sýty hladnému neverí, hovorí slovenské príslovie. A v tomto konštatovaní sa skrýva aj ďalšia odveká pravda, a síce, že chudobní a bohatí žijú síce v jednej spoločnosti, ale každý v inom svete a svet toho druhého si len ťažko vedia predstaviť. A po niekoľkých desaťročiach nádejí, že v Európe bude chudoba už len spomienkou, vidíme, že veru opak je pravdou, a spomienkou je zbližovanie životných úrovní. Na to, že roztváranie príjmových nožníc prináša veľmi vážne ohrozenia, upozorňujú múdri ľudia oddávna, a v súčasnosti už niektorým z týchto ohrození musíme čeliť. Okrem iných negatív chudoba značne znižuje šance detí na rozvoj ich schopností a teda aj ich uplatnenie sa v živote, čo znamená stratu nielen pre konkrétneho jednotlivca, ale pre celú spoločnosť: jednoducho povedané, mrháme talentami... O problémoch súvisacich s chudobou diskutujú PhDr Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV a PhDr Eva Farkašová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.