Archív - zvoľte dátum

Symposion

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...
Cyklus Symposion pripravuje Mária Michalková.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Kritikon

Symposion (R)

Streda 28.08.2019, Mária Michalková: Sloboda a vlastníctvo/ Relácia Márie Michalkovej sa odráža od stále aktuálnych myšlienok Jeana-Jacquea Rousseaua o nerovnosti, či ľudskej prirodzenosti, prípadne od úvah Johna Locka o politickej a ekonomickej slobode. La Boétiemu, Rousseauovi a Lockovi sa venujú vo svojej monografii „Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku“ traja filozofi, prednášajúci na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre: docent Vladimír Manda, docent Richard Sťahel a docent Tomáš Pružinec. Keďže téma je aj dnes, v novoveku už dávno nie ranom, stále vysoko aktuálna,treba uvažovať o tom, v akom vzťahu je sloboda a vlastníctvo v súčasnej spoločnosti? Sme slobodní? Alebo nie celkom?Čo nás dnes obmedzuje v realizácii našej slobody? Túžime po slobode alebo po majetku?