Športová televízia
Športová televízia

Symposion

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...
Cyklus Symposion pripravuje Mária Michalková.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Kritikon

Symposion

Mária Michalková: Vziať si život/ Niekedy dochádza v živote človeka k situácii, keď usúdi, že jediným východiskom z nej je zvoliť si odchod z tohto sveta. Príčiny môžu byť rôzne: od očakávaného neznesiteľného utrpenia – fyzického či psychického – až po negatívnu životnú bilanciu a stratu zmyslu života. Rôzne národy, civilizácie, náboženstvá, filozofické smery na celom svete sa k takémuto rozhodnutiu stavali rôzne – u nás prevládol kresťanský pohľad, ktorý k sebevražde zaujal striktne odmietavý postoj a rozhodovanie o vlastnom živote respektíve smrti človeku nepriznáva. Zaujímavé pritom je, že rozhodnutie o smrti iných kresťanská cirkev v ľudskej právomoci ponecháva. Počínajúc trestom smrti, upaľovaním kacírov a vojnami končiac. Pritom v antickej filozofii, z ktorej naše myslenie vyrástlo, boli názory na otázku sebevraždy omnoho diferencovanejšie. Napokon, aj v našej kresťanskej civilizácii sa našli sféry, kde bola samovražda pokladaná za čestné riešenie – pamätám si, ako ma (ako študentku) rozžialila smrť pána Wolodyjovského, ktorému dôstojnícka česť velila neprežiť porážku... O tom, či má človek právo pripraviť sa o život, ako aj o dôvodoch, ktoré ho k tomu môžu viesť, sa budú zamýšľať psychiater MUDr Pavel Černák, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku a filozof, Dr. Adam Greif z FF UK v Bratislave.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 15.12. 20:00