Symposion

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...
Cyklus Symposion pripravuje Mária Michalková.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Kritikon

Symposion

Mária Michalková: Premeny hrdinu/ Príbehy o hrdinoch si ľudia rozprávali zrejme odjakživa, a v ústnom podaní – v závislosti od fantázie rozprávača – mohol hrdina postupne získavať na výnimočnosti, jeho skutky mohli byť čoraz obdivuhodnejšie, príbehy zamotanejšie, vlastnosti veľkolepejšie... nejeden príbeh sa zachoval vo viacerých verziách. Niektorí bájni hrdinovia boli vlastne bohmi či aspoň polobohmi... Mávali proti sebe nielen ľudských protivníkov, ale často aj nepriazeň bohov, či iné mocné nadprirodzené sily. Inokedy zasa im bohovia či nadprirodzené sily boli nápomocné … Počínajúc Gilgamešom cez keltské a starogermánske mýty, antických hrdinov akými boli Odyseus či Herkules, alebo nešťastný Oidipus, ktorý márne vzdoroval osudu, prežívame dobrodružstvá chrabrého Lancelota a ďalších rytierov okrúhleho stola kráľa Artuša, poniektorí prelievame slzy nad smutným osudom Tristana, držíme palce Robinovi Hoodovi aj neúplatnému Zorrovi a brázdime vesmír s novodobými hrdinami Hviezdnych vojen ... A keďže hrdinovia vždy viac či menej stelesňovali aktuálne cnosti doby, jej hodnoty, spolu s meniacou sa spoločnosťou menili sa aj oni... Nad premenami hrdinu sa premýšľajú PhDr Ondrej Herec, sociológ a zakladateľ slovenskej teórie fantastiky a dramaturg Vladimír Hanuliak.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 10.03. 20:00
  • Streda 7.04. 20:00