Symposion

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...
Cyklus Symposion pripravuje Mária Michalková.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Kritikon

Symposion (R)

Mária Michalková: Mravný zákon vo mne/ O tom, čo je morálne a čo nie, má každý svoju predstavu, otázkou je, nakoľko sa tieto predstavy prelínajú, čo majú spoločné, v čom sa líšia. Morálne zásady patria medzi predpoklady fungujúceho ľudského spoločenstva. Uvedomovali si to už Sumeri - prvú normatívnu úpravu medziľudských vzťahov sformulovali niekedy v 24. storočí pred Kristom. V našom európskom prostredí sa opierame o princípy, obsiahnuté v Starom a Novom zákone. Je však morálne správanie vecou poznaných princípov, alebo čímsi omnoho hlbším, neuvedomeným? Diskusia o prameňoch a prejavoch morálneho správania, i o tom, ako sa vysporiadať s výzvami, ktoré v oblasti morálky nastoľuje radikálne meniaci sa svet. Hostia: PhDr Egon Gál z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a ThDr Karol Moravčík Meno moderátora: Mária Michalková

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 10.03. 20:00