Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka

Mix hudobných štýlov na tému: Hostia na Moravskom koncerte - Kratochvíl, Albeniz, Burlas, Havel, Vysockij, Skuta. Pripravila a uvádza Melánia Puškášová.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 7.05. 16:00
  • Pondelok 10.05. 16:00
  • Utorok 11.05. 16:00
  • Streda 12.05. 16:00
  • Štvrtok 13.05. 16:00
  • Piatok 14.05. 16:00
  • Pondelok 17.05. 16:00