Archív - zvoľte dátum

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka (R)

Utorok 4.04.2017, Program: BACH Johann Sebastian - Koncert pre tri čembalá a sláčikový orchester d mol, BWV 1063 VIVALDI Antonio - Koncert pre troje huslí, sláčikový orchester a continuo F dur, RV 551 TELEMANN Georg Philipp - Koncert pre tri hoboje, trojo huslí a basso continuo B-dur (Concerto a 3) MOZART Wolfgang Amadeus - Koncert pre tri klavíry a orchester č. 7, F dur, KV 242 Pripravil redaktor Peter Dan Ferenčík